KIEZEN VOOR KWALITEIT
Caluwaerts & C°
Badkamers
Sanitair & Chauffage

 

Rond Eke zijn er werken aan het op- en afrittencomplex van de E-17.

Lees meer hier

Historiek

De stichting van de onderneming is te situeren rond de jaren 1870. De vennootschap werd toen opgericht door een zekere mr. Reybroeck, een bekwaam ambachtsman die zich gespecialiseerd had in het bewerken van blik en zich gevestigd had aan het Chartreuzenplein te Gent.

Bij het overlijden van de heer Reybroeck kwam de zaak onder de leiding van de heren Van Outrive en Buyl, die aan de blikslagerij een uitbreiding gaven door nieuwe procédés aan te wenden.

Met het overlijden van de heer Buyl was de leiding alleen voor de heer Van Outrive, die zijn echtgenote bij de zaken betrok.

Het was in die jaren, einde 19° eeuw, dat het transportprobleem zich nog helemaal anders stelde dan datgene dat wij heden ten dage kennen. De producten van de firma werden aan de binnenlandse klanten per spoor verstuurd, terwijl de grondstoffen per boot naar Gent werden gebracht. De uitbreiding verplichtte het bedrijf uit te zien naar een gemakkelijker oplossing voor de aanvoer van metalen en zo werden in 1895 de gebouwen van een buiten werking gestelde brouwerij langs de Blekersdijk in gebruik genomen, waardoor de activiteiten van de firma, voortaan langs een kaai gelegen met practische transportmogelijkheden via de Leie, een verdere groei zouden kennen.

Ouderdom en ziekte noopten de heer Van Outrive tot rust, en de zaak werd overgenomen door de heer G. De Voldere.


                

    


De periode na de eerste wereldoorlog werd gekenmerkt door een volledige vernieuwing op het gebied van sanitaire winkels. Er werden in die tijd ook handelsrelaties met vreemde naties aangeknoopt, zodat het bedrijf zich definitief tot de modernisering van de sanitaire installaties had geëngageerd.

De heer De Voldere kon zijn distributie opnieuw flink uitbreiden door de aankoop van de eerste vrachtwagens.


Er werd een bijhuis te Ieper gevestigd. Aan onze kust, een deel van ons land verwoest door de oorlog, was de vraag naar sanitaire artikelen zeer groot, en het bijhuis werd naar Oostende overgebracht.

In 1936 laat de heer De Voldere de zaak over aan de heer L. Fobe en er werd een handelsvennootschap onder de vorm van “Eenvoudige Commanditaire Vennootschap” gesticht, nl. “Anciens Etablissements. G. De Voldere, successeur L. Caluwaerts & C°.
In 1948 wordt de maatschappij omgevormd tot een naamloze vennootschap. Voorzitter van de vennootschap is mr. L. Fobe, Léon Caluwaerts is afgevaardigd beheerder en de heren Jean Leduc en Jean Caluwaerts beheerders.

In 1955 betreurde de firma het overlijden van de heer L. Caluwaerts en het mandaat van afgevaardigd beheerder werd aan de heer Jean Leduc toevertrouwd.

De vennootschap wordt in 1962 opnieuw getroffen door een overlijden, ditmaal van de heer voorzitter van de raad van beheer, de heer L. Fobe. Het is de heer Jean Leduc die hem zal opvolgen.

In 1970 schaft men de gebouwen gelegen aan de Blekersdijk nr. 33 aan om er de administratie in onder te brengen. In Oostende wordt er een nieuw gebouw opgetrokken met een magazijn en een toonzaal.
In 1988 doet de computer zijn intrede, de burelen verhuizen in Gent van het nr. 33 naar het nr. 39 en de heer Jacques Leduc wordt gedelegeerd bestuurder.

De firma blijft gestaag groeien en begin 1998, wordt, ten gevolge van de onophoudelijke verkeer en parkeerproblemen in de stad, en het verouderen van de gebouwen in Gent, een complex in Eke aangekocht. De verhuis gebeurt tijdens het bouwverlof in 1999.
Begin 2002 wordt in Oostende een bestaand complex aan de Zandvoordestraat aangekocht en volledig heringericht. Begin mei zijn we reeds operationeel vanuit deze nieuwe locatie.In 2005 nemen we deel aan de internethype en lanceren we onze E-commerce-toepassing waar klanten prijzen, beschikbaarheid en hun lopende offertes en bestellingen kunnen raadplegen. Zelfs nieuwe bestellingen plaatsen behoort tot de mogelijkheden, waarmee we dus 24 op 24 beschikbaar zijn voor onze klanten.In 2009 wordt het duidelijk dat Verantwoord Ondernemen altijd al een doelstelling geweest is van Caluwaerts & C° : er wordt besloten om ruim de helft van de elektriciteitsbehoefte te halen uit zonne-energie. Zowel in Eke als in Oostende worden er zonnepanelen geplaatst.Ook in 2009 vieren we de pensioenering van Mr. Meens na meer dan 35 jaar onvoorwaardelijke inzet als gerant in Oostende. Louis Leduc neemt zijn plaats in. Opvolging en continuïteit zijn dus verzekerd.
....

© Caluwaerts & C° 2013